Install Theme

En liten cirkus

\

eftersom jag nu börjat skolan händer det att jag målar ibland. som ett självporträtt till exempel.

Nowadays it happens that I paint stuff, since I’ve started school. Like a self portrait for example.