eftersom jag nu börjat skolan händer det att jag målar ibland. som ett självporträtt till exempel.
Nowadays it happens that I paint stuff, since I’ve started school. Like a self portrait for example.
Jan 26, 2012 / 49 notes

eftersom jag nu börjat skolan händer det att jag målar ibland. som ett självporträtt till exempel.

Nowadays it happens that I paint stuff, since I’ve started school. Like a self portrait for example.

  1. enlitencirkus posted this